matematykaszkolna.pl
Różniczkowanie E:
 x+yy' r' 
Przyjmując x=r(t)cost, y=r(t)sint wykazać, że zachodzi równość

=

 xy'−y r 
27 mar 20:07
M:
30 mar 06:43