matematykaszkolna.pl
Oblicz, wypisz wszystkie pierwiastki, a następnie podaj interpretację geometrycz kaiko: 3−64i
27 mar 17:07
M:
31 mar 07:05
MatthewRrr: nie ma pierwiastka z ujemnej liczby
2 kwi 14:59
.:
2 kwi 15:12
Mariusz:
 π π 
−64i = 64*(cos(−

)+isin(−

))
 2 2 
3−64i =
 11π 11π 
{4*(cos(

)+isin(

)),
 6 6 
 π π 
4*(cos(

)+isin(

)),
 2 2 
   
4*(cos(

)+isin(

))}
 6 6 
To chyba będą wierzchołki trójkąta równobocznego wpisanego w okrąg o promieniu R = 4
2 kwi 15:24
Little Mint: jest −64i to wlasnie to (i) sprawia że to jest liczba zespolona
2 kwi 15:24