matematykaszkolna.pl
Rozłóż na czynniki liniowe kaiko: w(z)=z3−z2+3z+5
27 mar 17:05
M:
31 mar 07:06
Little Mint: W(−1)=0 mamy już(z+1)
z3−z2+3z+5 

= z2−2z+5
z+1 
z2−2z+5=0 Δ=−16 −16=i16=4i
 2+4i 
z2=

= 1+2i
 2 
 2−4i 
z3=

=1−2i
 2 
z3−z2+3z+5=(z+1)(z−(1+2i))(z−(1−2i))
31 mar 18:27