matematykaszkolna.pl
Trygonometria Andrzej: Oblicz cos(180−2α) wiedząc, ze tgα=5
27 mar 16:53
M:
31 mar 07:06