matematykaszkolna.pl
Limes KML: wykaz ze nie istnieje lim(x zmierzajace do 3) 9 −x2/|x−3|
26 mar 19:31
M:
31 mar 07:06