matematykaszkolna.pl
zadanie optymalizacyjne Krakus: rysunek
 6x2−72x+210 
Na rysunku poniżej przedstawiono fragment wykresu funkcji

 x2−12x+36 
określonej dla x ∈ (− ,6) . Wykres ten przecina osie Ox i Oy odpowiednio w punktach B i D , a punkt A jest początkiem układu współrzędnych. Rozpatrujemy wszystkie czworokąty ABCD , w których punkt C leży na wykresie funkcji y = f(x) pomiędzy punktami B i D . Oblicz pierwszą współrzędną wierzchołka C tego z rozpatrywanych czworokątów, którego pole jest największe.
26 mar 18:36
Krakus: Czy jest ktoś wstanie mi pomóc bo nie wiem jak zacząć?
26 mar 20:11
===: 1) Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkty B i D 2) Zauważ, że pole czworokąta ABCD będzie największe, gdy odległość punktu C od tej prostej będzie największa Powodzenia emotka
26 mar 20:32
Krakus: Dzięki
26 mar 20:34
Janek191:
  6*( x2 − 12 + 35) 6*( x − 5)*( x − 7) 
f(x) =

=

 x2 −12 x + 36  (x − 6)2 
Mamy
 105 15 5 
f(0) =

= 5

= 5

 18 18 6 
 5 
D = ( 0, 5

)
 6 
B = ( 5, 0) więc
 6*( x − 5)*( x −7) 
C = ( x,

}
 ( x −6)2 
26 mar 20:34
piotr: pole:
 1 
P(x) =

( f(0) x + 5 f(x))
 2 
 32/3 
P'(x) = 0 ⇒ x = 2 (3 −

)
 71/3 
26 mar 23:14