matematykaszkolna.pl
trygonormetria monia:
 π 1 
Oblicz równanie sinx − sin(

−x) = 1

w przedziale (0,2π)
 3 2 
26 mar 17:04
M:
1 kwi 07:13
Little Mint:
 π 3 
sinx−sin(

−x)=

 3 2 
 
 π 
x+(

−x)
 3 
 
 π 
x−(

−x)
 3 
 3 
2cos

*sin

=

 2 2 2 
 π π 3 
2*cos

*sin(x−

)=

 6 6 2 
 3 π 3 
2*

*sin(x−

=

 2 6 2 
 π 3 
3*sin(x−

)=

 6 2 
 π 3 3 
sin(x−

)=

=

 6 23 2 
 π π 
sin(x−

)=sin

 6 3 
 π π 
x−

=

+2kπ
 6 3 
To już proste do rozwiążania
1 kwi 14:40