matematykaszkolna.pl
Wykaż, że wartość wyrażenia jest liczbą naturalną Lora: Wykaż, że wartość wyrażenia 3−5 * (3 + 5) * ( 102) jest liczbą naturalną Oświeci mnie ktoś jak w ogóle powykonywać te działania?
20 mar 18:04
Lora: Da się to jakoś wciągnąć do wzoru skróconego mnożenia?
20 mar 19:21
Pytający: ...=3−5*3+5*3+5*(102)= =9−5*(30+1056+25)= =2(52+2*5*5+(5)212+2*1*5+(5)2)= =2((5+5)−(1+5))= =8
20 mar 20:08
Lora: Oooo, dziękuję Nie pomyślałam, żeby tak to rozpisać
20 mar 20:42
oi: βββ
22 lis 14:59
PW: Właściwie to samo, ale mniej pierwiastków: Jeżeli zadaną liczbę oznaczyć symbolem x, to x2 = (3 − 5)(3+5)2(102)2 =(3 − 5)(3+5)(3+5)(10 − 2102 + 2) = (32 − (5)2)(3 + 5)(12 − 220) = (9 − 5)(3 + 5)(12 − 45) = = 4.4(3 + 5)(3 − 5) = 42.4 = 43 = 26 Skoro (*) x2 = 26, to x = 23 = 8 − wszystkie czynniki w 'x' są dodatnie, więc bierzemy dodatnie rozwiązanie (*)
22 lis 17:25
Eta: No to jeszcze tak:
 102 102 
3−5=(

)2 i 3+5=(

)2
 2 2 
 102 10+2 10+2 (10−2)(10−2) 
W=

*

*

*(102)=

=8
 2 2 2 8 
W=8 ♣♣♣♣
22 lis 18:19
Eta:
 10+2 
Poprawiam drugi zapis 3+5= (

)2
 2 
22 lis 18:20