matematykaszkolna.pl
Podaj wzór funkcji g bez użycia znaku wartości bezwzględnej. kapi:
 1 
g(x)=|

*|x+4|−2|
 2 
16 mar 22:15
Adamm:
 1 
g(x)=

|x+4|−2 dla |x+4|≥4
 2 
 1 
2−

|x+4| dla |x+4|<4
 2 
 1 
g(x)=

|x+4|−2 dla x≥0 lub x≤−8
 2 
 1 
2−

|x+4| dla −8<x<0
 2 
 1 
g(x)=

x dla x≥0
 2 
 1 

x−4 dla x≤−8
 2 
 1 
4+

x dla −8<x<−4
 2 
 1 

x dla −4≤x<0
 2 
16 mar 22:22