matematykaszkolna.pl
Indukcja Matem: Wykaż, że n prostych rozcina płaszczyznę na n(n+1)/2 +1 obszarów.
14 mar 13:18
M:
1 kwi 07:15