matematykaszkolna.pl
wyznacz najmniejszą dodatnią wartośc sumy x + y, jeżeli Pablo: 1/2cosxcosy = 1 − tgx * tgy
6 mar 20:31
M:
2 kwi 06:05
ite:
π 

3 
2 kwi 10:14