matematykaszkolna.pl
Pomocy Sara1998: Określ liczbę ekstremów funkcji f(x)=x−m/x2−2x−3 w zależności od wartości parametru m.
6 mar 16:45
M:
2 kwi 06:05