matematykaszkolna.pl
Jaga: Rozwiązać równanie x - |x| - 1 = 0
7 lis 14:16
coco: x -1 = VIxI obydwie strony podnosimy do kwadratu 2 (x -1) = I x I czyli otrzymamy równanie x kw. - 2x + 1 = I x I dla x≥ 0 i dla x<0 xkw. -2x +1 = x xkw. -2x +1 = -x xkw. -3x +1 =0 xkw. - x +1 =0 -- to sprzeczne a w drugim liczysz Δ Δ =5 VΔ = V5 x1 = 3/2 + (V5) /2 x2 = 3/2 - (V5) /2 x1 >0 i x2 >0 czyli obydwa są rozwiazaniami emotikonka
7 lis 14:47