matematykaszkolna.pl
proszę o pomoc milena: Dany jest trapez równoramienny ABCD. Ramię tego trapezu ma długość 10cm, a obwód wynosi 40cm. Oblicz długości podstaw tego trapezu, jeśli wiadomo, że tga =34 , gdzie a jest kątem ostrym tego trapezu.
14 sty 20:38
zz: rysunekDane: obwód=40 cm AD=BC=10 cm (trapez równoramienny) α=β= tg34 =0,75 α≈37 stopni Z trójkąta AED obliczymy "h" sinα = u{h}{AD h=sin37*10 h=0,6018 *10 h≈6cm Obliczymy "x" z tw. Pitagorasa AD2= x2 +h2 x2= AD2 − h2 x2= 102 − 62 x2= 100 − 36 x2 = 64 x=64 x=8 AE=FB=8 cm Obliczamy podstawę 2*10+2*8=36 40−36=4 4:2=2 jedna podstawa jest 2, a druga 18
15 sty 00:06
Eta: rysunek Z treści zadania a+b=20 z tw. Pitagorasa 25k2=100 , k>0 ⇒ k=2 to a−b=8k =16 a+b=20 a−b=16 −−−−−−−−−− 2a=36 ⇒ a=18 cm to b=2 cm ==================
18 lut 15:52