matematykaszkolna.pl
Równania kwadratowe. Uzasadnij, że Kinga: Pewne równanie kwadratowe ax2 + bx + c = 0 ma dwa rozwiązania, a wszystkie współczynniki a, b oraz c są liczbami całkowitymi. Uzasadnij, że albo oba rozwiązania są liczbami wymiernymi, albo oba są liczbami niewymiernymi.
15 gru 19:49
Janek191: a, b, c − liczby całkowite Δ = b2 − 4 a*c − liczba całkowita > 0 1) Δ − liczba całkowita lub 2) Δ − liczba niewymierna 1) x1 i x2 liczby wymierne 2) x1 i x2 − liczby niewymierne
15 gru 19:56
Nick:
20 lis 17:59