matematykaszkolna.pl
Wektory kolinearne, liniowo zależne i komplanarne mmmm: Czy ktoś jest w stanie wytłumaczyć mi różnicę pomiędzy wektorami komplanarnymi, liniowo zależnymi i kolinearnymi? Bo jak dla mnie to wszystko sie sprowadza do jednej rzeczy, że jeśli oznaczymy wektory przez x i y (nie wiem jak na tym forum zrobić oznaczenia wektorów), to istnieje taka k stała rzeczywista że x*k=y. Czyli wszystkie są po prostu równoległe do siebie.
17 lis 11:50
Janek191: → → Dwa wektory a i b liniowo zależne nazywamy wektorami kolinearnymi. Dwa niezerowe wektory kolinearne nazywamy wektorami równoległymi. → → → Trzy wektory a, b , c liniowo zależne nazywamy wektorami komplanarnymi.
17 lis 13:43
Janek191: → → Dwa wektory a i b liniowo zależne nazywamy wektorami kolinearnymi. Dwa niezerowe wektory kolinearne nazywamy wektorami równoległymi. → → → Trzy wektory a, b , c liniowo zależne nazywamy wektorami komplanarnymi.
17 lis 13:43
Janek191: Kolinearność wektorów → a = [ ax, ay, az ] → b = [ bx, by , bz ] można zapisać
ax ay az 

=

=

bx by bz 
Wektor [ 1, 0, 2 ] jest kolinearny z wektorem [ 2, 0, 4] bowiem zachodzi potrójna proporcja
1 0  2 

=

=

2 0 4 
nie jest natomiast kolinearny z wektorem [ 2, 0, 5]. bo proporcja
1 0  2 

=

=

nie jest spełniona.
2 0 5 
17 lis 13:52
Janek191: Wektory [ 3, − 1, 0 ], [ 2,5, −4] i [ 4, − 7, 4 ] są komplanarne, bo [ 4, − 7, 4 ] = 2 *[ 3, − 1, 0 ] − [ 2, 5, −4 ]
17 lis 13:54
mmmm: A czy mogą być dwa wektory które są liniowo zależne ale niekolinearne?
17 lis 16:42
Bogdan: α
2 maj 15:42