matematykaszkolna.pl
anna: Pomórzcie zbadać liniowa zależność wektorów → → → b (2,0,1), c=(-1,1,1), d=(0,2,3)
5 lis 19:28
thh:
26 sty 19:48
Nash: 2 0 1 -1 1 1 0 2 3 Wyznacznik z macierzy zbudowanej z tych wektorów: [6+0+(-2)] - [0-4-0]=0 Det=0 oznacza ze wektory sa liniowo niezalezne.
29 sty 20:33
Nash: 2 0 1 -1 1 1 0 2 3 Wyznacznik z macierzy zbudowanej z tych wektorów: [6+0+(-2)] - [0-4-0]=0 Det=0 oznacza ze wektory sa liniowo niezalezne.
29 sty 20:33
Natalia: skoro det=0 to wektory są chyba liniowo zależne...
1 sty 19:27
c: natalia ma racje , wektory są współpłaszczyznowe.
1 sty 19:36
shiba: jka wykazac linoowa zaleznosc wektorow 1,2] ; [−1, 2] ; [−1,−2]
15 lis 10:29
PW: Po prostu pokazać, że (1) 1•[1, 2] +0•[−1, 2] + 1•[−1, −2] = [0, 0, 0] − istnieje trójka współczynników 1, 0, −1 (nie wszystkikch równych zeru), taka że liniowa kombinacja (1) jest wektorem zerowym. Jest to dowód z definicji. Można też powołać się na fakt, że mamy do czynienia z przestrzenią dwuwymiarową, a więc trzy niezerowe wektory nie mogą być liniowo niezależne (jeżeli znasz takie twierdzenie).
15 lis 11:35