matematykaszkolna.pl
kaczor: Dla jakich wartości parametru a reszta z dzielenia wielomianu W(x) = a2x3 + 3ax + 2a2 - 11a + 10 przez dwumian x-1 jest równa 6. Bardzo proszę o pomoc. leże z parametrów emotikonka
5 lis 17:10
Mr. Apo: Dzielisz całość W(x) przez dwumian x-1 np. w tabelce. Resztę z dzielenia (poznasz ją po tym, że stopień x będzie mniejszy niż stopień w dwumianie) przyrównujesz do 6 i obliczasz. Jak dalej nie rozumiesz to mogę to rozpisać jutro emotikonka
6 lis 01:06