matematykaszkolna.pl
Uzasadnij Karola : Uzasadnij, że nie istnieje kąt ostry α taki, że: sin α + cos α = 53
19 paź 19:13
ICSP:
 π 5 
sinα + cosα = 2sin(α +

) ≤ 2 <

 4 3 
19 paź 19:14
PW: Dla "zwykłego ucznia" dowód metodą "nie wprost": − A co by było, gdyby
 5 
(1) sinα + cosα =

?
 3 
Wynikałoby z tego (po podniesieniu stronami do kwadratu), że
 25 
sin2α + 2sinαcosα + cos2α =

 9 
 25 
1 + 2sinαcosα =

 9 
 16 
2sinαcosα =

 9 
 16 
sin2α =

,
 9 
co jest niemożliwe. Otrzymana sprzeczność oznacza, że przypuszczenie (1) było fałszywe.
19 paź 19:23
Karola : 2sinαcosα=89 czy mogę zostawić to zadanie na tym równaniu. Nie wiem skąd wzięło się sin2α=169
19 paź 19:28
PW: To jest sinus dwóch alfa, a nie sinus kwadrat alfa, korzystamy ze znanej zależności 2sinαcosα = sin2α.
19 paź 19:31
Lokina: PW− Po co zrobiłeś najpierw do kwadraty?
27 kwi 00:19
I'm back: Lokina − żeby skorzystać z jedynki trygonometryczne i dojść do postaci w której masz tylko jedna funkcje trygonometryczna, bo wtedy łatwo możesz pokazać jaka jest maksymalna/minimalna jej wartosc
27 kwi 09:56
I'm back: Lokina − żeby skorzystać z jedynki trygonometryczne i dojść do postaci w której masz tylko jedna funkcje trygonometryczna, bo wtedy łatwo możesz pokazać jaka jest maksymalna/minimalna jej wartosc
27 kwi 09:56