matematykaszkolna.pl
Kasia bbb: w październiku dochód wyniósł 25 a we wrześniu był 23. o ile % zmienił się dochód?
5 lis 11:25
nela: 25-100% 23- x 25x=23 * 100% X=23*100%/25 (dzielimy 100 przez 25 i otrzymujemy) X=23*4% X=92% 100%-92%=8% ODP. Dochód zmienił się o 8%
5 lis 13:46