matematykaszkolna.pl
Dla dowolnej liczby kulas12: Dla dowolnej liczby rzeczywistej a wykres funkcji f(x) = ax+3 przechodzi przez punkt a) (0,−3) b) (3,0) c) (−3,0) d) (0,3)
10 paź 15:10
beata:
7 wrz 21:10
Gu Yuli: d)
8 wrz 00:25