matematykaszkolna.pl
Parametry Stooley: 5.194. Dla jakich wartości parametru p równanie (x+1)[x2+(p+2)x+(p−1)2]=0 ma tylko jedno rozwiązanie? 5.196. Wyznacz te wartości parametru m, dla których równanie (x2−x−2)[x2+(m+1)x+4}=0 ma cztery różne rozwiązania.
5 wrz 12:37
Jack: 5.194. masz juz rozwiazanie x + 1 = 0 −>>> x = − 1 zatem rownanie kwadratowe albo nie moze miec rozwiazan, albo musi wynosic x= − 1
5 wrz 12:58
Jack: zacznijmy od tego, gdy rozwiazaniem jest x = − 1 najpierw Δ=0 (bo wtedy jest jedno rozwiazanie. (p+2)2 − 4*(p−1)2 = 0 p2 + 4p + 4 − 4(p2−2p+1)=0 −3p2 + 12p = 0 3p(−p+4) = 0 p = 0 lub p = 4 jednakze tym rozwiazaniem musi byc dokladnie x = − 1 zatem skoro jest to rownanie kwadratowe, to zeby jedynym rozwiazaniem bylo x−1 to musimy to rownanie zapisac jako (x+1)2 a to sie rowna x2 + 2x + 1 zatem porownujemy. x2 + (p+2)x + (p−1)2 = x2 + 2x + 1 co nam daje {p+2 = 2 −>> p = 0 {(p−1)2 = 1 −>> p = 2 lub p = 0 zatem dla p = 0 jest spelnione (bo warunek z delty jest spelniony) teraz gdy Δ <0 (p+2)2 − 4(p−1)2 < 0 −3p2 + 12p < 0 3p(−p + 4) < 0 p ∊ (−;0) U (4;) dodajac fakt ze p moze wynosic 0 otrzymuje ostateczny przedzial p∊(−;0> U (4;) i to tyle... proste chyba ? emotka
5 wrz 13:13
Jack: 5.196. Wyznacz te wartości parametru m, dla których równanie (x2−x−2)[x2+(m+1)x+4]=0 ma cztery różne rozwiązania. ============================================================================ ============================================================================ Najpierw sprawdzmy czy x2−x−2 ma jakies rozwiazania. Δ = 1 + 8
 1−3 
x1 =

= − 1
 2 
 1+3 
x2 =

= 2
 2 
zatem mamy 2 rozwiazania. Zatem z tego rownania [x2+(m+1)x+4] musimy otrzymac kolejne 2 rozwiazania, (bo 2 juz mamy). Rownanie x2+(m+1)x+4 ma 2 rozwiazania gdy Δ >0 zatem Δ = (m+1)2 − 4*4 = m2 + 2m + 1 − 16 = m2 + 2m − 15 m2 + 2m − 15 > 0 (m−3)(m+5) > 0 rysujemy parabole i odczytujemy, ze m ∊ (−;−5) U (3;)
5 wrz 13:23
gal4: wyznacz wartości parametru t< dla których równanie x2+tx−2tx−2t+5=0 ma dokładnie jedno rozwiązanie. wyznacz wartości parometru m dla których równanie x2−2(m−2)x−4m=0 ma dwa pierwiastki o różnych znakach
9 paź 08:55
gal4: wyznacz wartości parametru t< dla których równanie x2+tx−2tx−2t+5=0 ma dokładnie jedno rozwiązanie. wyznacz wartości parometru m dla których równanie x2−2(m−2)x−4m=0 ma dwa pierwiastki o różnych znakach
9 paź 08:55
gal4: t< x2+tx−2tx−2t+5=0 x2−2(m−2)x−4m=0
9 paź 08:56
getin: x2+(t−2t)x−2t+5=0 x2−tx+5−2t=0 a=1, b=−t, c=5−2t Δ = (−t)2−4*1*(5−2t) = t2−20+8t Δ = 0 t2+8t−20 = 0 Δt = 82−4*1*(−20) = 64+80 = 144 Δt = 12
 −8−12 
t1 =

= −10
 2 
 −8+12 
t2 =

= 2
 2 
Odp. t=−10, t=2 x2−2(m−2)x−4m=0 x2+(4−2m)x−4m=0 a=1, b=4−2m, c=−4m { Δ > 0 { x1*x2 < 0 {Δ > 0
 c 
{

< 0
 a 
Δ > 0 (4−2m)2−4*1*(−4m) > 0 16−16m+4m2+16m > 0 4m2+16>0 m∊R
c 

< 0
a 
−4m 

< 0
1 
m > 0 Odp. m > 0
9 paź 10:12
nick: Dla jakich wartości parametru k funkcja kwadratowa y=x2−2x+k ma dwa miejsca zerowe spełniające warunek 7x2−4x1=47
22 lis 09:25
chichi: f(x) = x2 − 2x + k 1. Δ > 0 ⇔ 4 − 4k > 0 ⇔ k < 1 ⇔ k ∊ (−,1)
 x1 + x2 = 2  
2.
  7x2 − 4x1 = 47 
 x1 = −3  
, zatem:
  x2 = 5 
f(x) = (x + 3)(x − 5) = x2 − 2x − 15 ⇒ k = −15 ∊ (−,1)
22 lis 10:53
Aruseq: Zawsze działającym sposobem przy takich zadaniach jest dopisanie dwóch równań wynikających właśnie ze wzorów Viete’a. W tym przypadku wystarczył jeden, ale dopisanie drugiego nie wpłynęłoby na rozwiązanie
22 lis 11:18