matematykaszkolna.pl
Szereg potęgowy. Feok: Jak pozbyć się tego (n+1) w tym szeregu, żeby można było ładnie obliczyć sumę?
 3n−1x2n 
n=1

 (n+1)4n 
Obszar zbieżności wychodzi x ∊ (−23,23), a żeby łatwiej było, to robię jeszcze podstawienie t=x2.
18 cze 09:48
Leszek: w szeregu potęgowy możemy zbadać jego zbieżność np. kryterium d'Alemberta
 3n−1 3n 
an=

oraz an+1 =

 (n+1)4n 4(n+2)4n 
 an+1 
obliczamy granicę lim

=3/4 dla n→
 an 
zatem promień zbieżności tego szeregu R = 1/g = 4/3 i przedział zbieżności x∊ (−R;R) jeszcze należy zbadać zbieżność na krańcach przedziału
 −23 23 
w tym przykładzie x2<4/3 => x∊(

;

)
 3 3 
18 cze 12:36
Benny:
1 3n*x2n 1 1 3 


=

*∑

*(

x2)n
3 (n+1)4n 3 n+1 4 
3 

x2=t
4 
18 cze 12:39
Leszek: w podobny sposób oblicz przedział zbieżności szeregu potęgowego
 n*5n 

*(x2−1)n
 3n−1 
n=1
18 cze 13:32
Feok: Obszary zbieżności umiem wyliczać. Nie potrafię znaleźć sumy w tym przypadku.
18 cze 13:46
Feok:
 tn 
Ok, to mam szereg ∑

i w takim razie jak tu wyznaczyć sumę? Pochodna nie pomoże, bo
 n+1 
jest n+1 w mianowniku, całkowanie też chyba nie.
18 cze 13:52
jc:
 tn 
f(t) = ∑{n≥0}

 n+1 
  t 1 
[ t f(t) ] ' = ∑{n≥0} tn =

=

− 1 = [− ln(1−t) − t ]'
 1−t 1−t 
t f(t) = C − ln(1−t) − t podstawiając t=0, widzimy, że C=0
 t + ln(1−t) 
f(t) = −

 t 
18 cze 14:02
Leszek: podany przez Ciebie szereg potęgowy jest zbieżny w określonym przedziale , wybież wartość x z tego przedziału oblicz sumę , będzie oba inna dla różnych x ale tylko z tego przedziału np. dla x=0 ∑=0 oblicz dla x=1
18 cze 14:06
Feok: @Leszek chodzi o to, żeby uniwersalnie zapisać wzór na sumę szeregu dla dowolnego x, jak to @jc napisał.
18 cze 15:08
Leszek: OK zgadzam się
18 cze 15:56
Feok:
 1 
Wracając, to trzeba wyciągnąć czynnik

przed sumę i potem zróżniczkować pozbywając się
 x2 
(n+1) z mianownika.
19 cze 10:04
g:
 xn 
Można też wyjść z tego że ∑1

= −ln(1−x) (szereg Maclarina)
 n 
19 cze 10:12
1: ale otrzymaliśmy wzór na sumę S(t) a jak teraz otrzymać S(x)?
19 mar 21:30
1: bo podstawiając t = ... otrzymamy wzór na S(3/4 x2) a nie S(x)
19 mar 21:34