matematykaszkolna.pl
S: PIPI sprawdź czy dobrze PLISemotikonka! Oblicz współrzędne punktu A znając współrzedne punktu B i wspórzędne wektora → AB. → B=(2,-3) i AB=[1,3] roz: → AB=[xB - xA ; yB - yA] → AB=[2 - xA ; 1 -yA] 2 - xA= -3 -xA = -3+2 -xA = -5 / (-1) xA = 6 1 - yA=3 -yA=3+1 -yA= 4/ (-1) yA= -4 A= (6, -4)
4 lis 07:10
życzliwa: niestety źle, oto już poprawione → AB=[2 - xA ; -3 -yA]=[1;3] 2 - xA= 1 xA = 1 -3- yA=3 yA=-6 A= (1, -6) 4 lis 07:10
4 lis 19:36