matematykaszkolna.pl
Fizyka,proszę o pomoc Kamil: Rolnik chce usunąć z pola głaz o masie 200kg. W tym celu potrzebuje podważyć go za pomocą belki o długości 2m. Jeżeli rolnik podłoży jeden kraniec belki pod głaz, w jakiej odległości od gazu musi podłożyć pod belkę podpory, aby stojąc na drugim końcu belki, mógł unieść głaz? Masa rolnika wynosi 80kg, masa belki pomijamy.
9 cze 14:09
Leszek: zastosuj prawo momentów sił M=200 kg m=80 kg g=10 m/s2 L=2 m x−odległość punktu podpory od głazu Mgx = mg(L−x) oblicz x
9 cze 14:26
Pablo:
25 lis 10:27