matematykaszkolna.pl
CIĄGI, CIĄGUNIE Agaaaaaata: 1. Suma trzech początkowych wyrazów malejącego ciągu geometrycznego jest równa 26. Największy wyraz tego ciągu jest równy 18. Wyznacz wzór na sumę n początkowych wyrazów tego ciągu. 2. Wyznacz wzór ogólny ciągu arytmetycznego (an), jeżeli a5=2a3−2 oraz a2+a4+a6=69. 3. Ustal, które wyrazy ciągu (an) danego wzorem an=n2−8n+15 spełniają warunek an+1−an≤0. 4. Suma n początkowych wyrazów ciągu (an) jest równa Sn. Oblicz ak, jeśli: Sn=3n2−7n, k=3. 5. W ciągu arytmetycznym (an) różnica wyrazów siódmego i drugiego wynosi 40, a wyraz jedenasty jest równy 83. Suma ilu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 40 703? 6. Trzy liczby a,b,17, których suma jest równa 36, tworzą w podanej kolejności ciąg arytmetyczny. Oblicz wartość wyrażenia b2−a2. 7. Liczby x+2y+1, 2x+3y+3, 5y−x+7, 9x+7y−2 są kolejnymi początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Wyznacz ten ciąg. 8. Oblicz sumę 2 dla 2+8+14+...+122 9. Suma n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego (an) wyraża się wzorem
 5 1 
Sn=

N{1−

n}
 2 5 
Z góry dziękuję za rozwiązanie emotka
15 maj 22:48
Alky: Więszkość z tych zadań to banały które wystarczy podstawić do wzoru. Weź się może za naukę i chociaż spróbuj to zrobić, a nie wrzucasz jakiś syf i czekasz aż ktos rozwiąże bo Tobie się nie chce. Jak któreś Ci nie wyjdzie albo rzeczywiście nie będziesz rozumiała to chętnie pomogę.
15 maj 23:28
Agaaaaaata: Alky, dzięki za "szczerą" odpowiedź. Skoro są to dla Ciebie banały to czemu nie pomożesz. Wśród 156 zadań z ciągów nie poradziłam sobie właśnie z tymi 9 dlatego wstawiłam je tutaj z myślą, że są na świecie dobrzy ludzie chcący pomóc.
16 maj 21:35
Jerzy: 1) a1 + a1*q + a1*q2 = 26 a1 = 18 g < 1 oblicz: q an = a1*qn−1
16 maj 21:38
Janek191: z.1 a1 + a2 + a3 = 26 a1 = 18 więc a1 + ( a1*q) + (a1*q2) = 26 18 + 18 q + 18 q2 = 26 18 q2 + 18 q − 8 = 0 / : 2 9 q2 + 9 q − 4 = 0 Δ = 81 − 4*9*(−4) = 81 + 144 = 225 Δ = 15
  − 9 + 15 1 
q =

=

 18 3 
zatem
 1 − qn  1 − (13)n 1 
Sn = a1*

= 18*

= 27*[1 − (

)n]
 1 − q 1 − 13 3 
16 maj 21:46
Janek191: z.3 an = n2 − 8 n + 15 więc an+1 = ( n+1)2 − 8*(n+1) + 15 = n2 + 2n + 1 − 8 n − 8 + 15 = n2 − 6 n + 8 an+1 − an ≤ 0 więc ( n2 − 6 n + 8 ) − ( n2 − 8 n + 15 ) ≤ 0 2n − 7 ≤ 0 2 n ≤ 7 więc n = 1 lub n = 2 lub n = 3 Odp. a1, a2, a3 ==============
16 maj 21:50
Janek191: z.4 Sn = 3 n2 − 7 n k = 3 a3 = S3 − S2 = ( 3*32 − 7*3) − ( 3*22 − 7*2) = 6 − (−2) = 8
16 maj 22:01
Agaaaaaata: Janek191. Dziękuję bardzo emotka Pozdrawiam
16 maj 22:10
Janek191: z.5 a7 − a2 = 40 ⇒ (a1 + 6 r) − ( a1 + r) = 40 ⇒ 5 r = 40 ⇒ r = 8 a11 = 83 ⇒ a1 + 10 r = 83 ⇒ a1 + 10*8 = 83 ⇒ a1 = 3 Mamy a1 = 3 r = 8 więc an = a1 + ( n −1)*r = 3 + (n −1)*8 = 3 + 8 n − 8 = 8 n − 5 zatem Sn = 0,5*(a1 + an)*n = 0,5*( 3 + 8 n − 5)*n = ( 4 n − 1)*n = 4 n2 − n zatem 4 n2 − n = 40 703 4 n2 − n − 40 703 = 0 Δ = 1 − 4*4*( −40 703) = 651 249 Δ = 807
 1 + 807 
n =

= 101
 8 
S101 = 40 703 ================= spr. a1 = 3 a101 = 803 s101 = 0,5*( 3 + 803)*101 = 403*101 =40 703
16 maj 22:17
Janek191: z.6 a, b ,17 − ciąg arytmetyczny, więc 2 b = a + 17 ⇒ a = 2 b − 17 oraz a + b + 17 = 36 czyli mamy (2 b − 17) + b + 17 = 36 3 b = 36 b = 12 a = 2*12 − 17 = 7 zatem b2 − a2 = 122 − 72 = 144 − 49 = 95 ============================
16 maj 22:21
Janek191: Popraw treść z. 8 i z.9
16 maj 22:22
Agaaaaaata: Zadanie 8. brzmi identycznie jak powyżej zapisałam. odpowiedź to 1302
 5 
Zadanie 9. Suma n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego wyraża się wzorem Sn=

x
 8 
 1 
(1−(

)n) . Wyznacz drugi i piąty wyraz tego ciągu.
 5 
16 maj 22:29
Janek191: z.8 2 + 8 + 14 + ... + 122 Mamy a1 = 2 r = 8 − 2 = 6 więc an = a1 + ( n−1)*r = 2 + ( n−1)*6 = 2 + 6 n − 6 = 6 n − 4 więc 6 n − 4 = 122 6 n = 126 / : 6 n = 21 więc S21 = 0,5*(a1 + a21)*21 = 0,5*( 2 + 122)*21 = 62*21 = 1 302 =================================================
16 maj 22:35
Janek191: z.9
 5 1 
Sn =

*[ 1 − (

)n]
 8 5 
więc S2 = a1 + a2 = S1 + a2 czyli
 5 1 5 1 
a2 = S2 − S1 =

*[ 1 −

] −

*[ 1 −

] = ...
 8 25 8 5 
oraz
 5 1 5 1 
a5 = S5 − S4 =

*[ 1 − (

)5] −

*[1 − (

)4] = ...
 8 5 8 5 
16 maj 22:41
Agaaaaaata: Dziękuję bardzo
16 maj 22:45
Janek191: W z. 7 podano 4 wyrazy ciągu arytmetycznego ?
16 maj 22:46
Janek191: z.7 Zapisz układ: a2 − a1 = a3 − a2 a3 − a2 = a4 − a3
16 maj 22:47
Janek191: z.2 Korzystamy z wzoru an = a1 +( n−1)*r a5 = 2 a3 − 2 ⇒ a1 + 4 r = 2*(a1 +2 r) − 2 ⇒4 r = a1 + 4 r − 2 ⇒ a1 = 2 a2 + a4 + a6 = 69 ⇒ a1 + r + a1 +3 r + a1 + 5 r = 69 3 a1 + 9 r = 69 3*2 + 9 r = 69 9 r = 63 r = 7 więc an = 2 + ( n −1)*7 = 2 + 7 n − 7 = 7 n − 5 an = 7 n − 5 =========
16 maj 23:12
Tinka: Giągi Oblicz sume 2 a)3/4+3/2+9/4+...51/4 b) 1+√2/2+1/2+...√2/32 c) 2−6+18+...+1458
18 lut 23:11
getin: a) 3/4 + 6/4 + 9/4 + 12/4 + ... + 51/4
 3 
a1 =

 4 
 3 
r =

 4 
 51 
an =

 4 
an = a1 + (n−1)*r
51 3 3 

=

+ (n−1)*

4 4 4 
51 3 3 3 

=

+

n −

4 4 4 4 
51 3 

=

n
4 4 
51 = 3n n = 17
 a1+an 
Sn =

*n
 2 
 a1+a17 
S17 =

*17
 2 
 
3 51 

+

4 4 
 
54 

4 
 27 459 
S17 =

*17 =

*17 =

*17 =

 2 2 4 4 
b) a1 = 1
 2 
q =

 2 
 2 
an =

 32 
an = a1*qn−1
2 2 

= 1*(

)n−1
32 2 
21/2 21/2 

= (

)n−1
25 21 
21/2 − 5 = (21/2 − 1)n−1 21/2 − 10/2 = (21/2 − 2/2)n−1 2−9/2 = (2−1/2)n−1
 9 1 

= −

(n−1)
 2 2 
 9 1 1 

= −

n+

 2 2 2 
1 1 9 

n =

+

2 2 2 
n = 10
 a1*(1−qn) 
Sn =

 1−q 
 a1*(1−q)10 
S10 =

 1−q 
 
 2 
1−(

)10
 2 
 
S10 =

 
 2 
1−

 2 
 
c) a1 = 2 a2 = −6 q = −3 an = 1458 an = a1 * qn−1 1458 = 2 * (−3)n−1
1458 

= (−3)n−1
2 
729 = (−3)n−1 (−3)6 = (−3)n−1 6 = n−1 n = 7
 a1*(1−qn) 
Sn =

 1−q 
 a1*(1−q7) 
S7 =

 1−q 
 2*[1−(−3)7] 2*[1−(−2187)] 2*(1+2187) 
S7 =

=

=

= 1094
 1−(−3) 4 4 
19 lut 07:08