matematykaszkolna.pl
Spot forward stopy procentowe Efija: Na rynku dostępne są następujące stopy spot wyrażone w skali rocznej : a) półroczna r0,5= 7% b) dziewięciomiesieczna r0,75= 7,5% c) roczna r1 = 8% Kapitalizacja jest złożona, kwartalna. Jakie stopy forward można obliczyć na podstawie tych stóp spot? Oblicz te stopy. Dzięki za pomoc
15 maj 16:22
Tisha:
31 maj 20:40