matematykaszkolna.pl
matura ***: Zrobi ktoś to ostatnie zadanie z matury rozszerzonej z matematyki? Z góry dzięki
10 maj 16:24
Metis: rysunek
 1 
Parabola o równaniu y=2−

x2 przecina oś Ox układu współrzędnych w punktach
 2 
A =(−2,0) i B = (2,0). Rozpatrujemy wszystkie trapezy równoramienne ABCD, których dłuższą podstawą jest odcinek AB, a końce C i D krótszej podstawy leżą na paraboli. Wyznacz pole trapezu ABCD w zależności od pierwszej współrzędnej wierzchołka C. Oblicz współrzędne wierzchołka C tego z rozpatrywanych trapezów, którego pole jest największe. Niech C=(xc , yc)
 |AB|+|CD| 
PABCD=

*h
 2 
|AB|=4 |CD|=2xc h=yc Widzi się ,że xc∊(0,2)
 1 
Wiemy, że C należy do paraboli o równaniu y=2−

x2, więc :
 2 
 1 
C=(xc, 2−

xc2)
 2 
 1 
Zatem h=2−

xc2
 2 
 4+2xc 1 
P(xc)=

*(2−

xc2 )
 2 2 
 1 
P(xc)=−

x3−xc2+2xc+4
 2 
 3 
P'(xc)=−

xc2−2xc+2
 2 
Szukamy min.
 3 
P'(xc)=0 ⇔ −

xc2−2xc+2=0
 2 
Δ=4
 2 
xc1=−2 v xc2=

 3 
xc1 nie należy do (0,2)
 2 
Badamy P'(xc)>0 i P'(xc)<0 i wnioskujemy, że w xc=

mamy maksimum.
 3 
 2 16 
Zatem C=(

,

)
 3 9 
10 maj 16:47
Metis: *Szukamy maks.
10 maj 16:47
===: a co w nim trudnego Dłuższa podstawa 4 Krótsza 2|xc| Wysokość f(xc) Wzór na pole trapezu Badanie funkcji ... emotka
10 maj 16:49
Mila: Oś y jest osią symetrii trapezu. Rozważamy przypadek gdy x∊(0,2).
10 maj 16:58
hehe: mila, proszę zajrzyj do mnieemotka
10 maj 17:00
pultasek: czemu x∊(0,2) ?
18 lut 13:23
ite: Punkt C został tak wybrany, że należy do pierwszej ćwiartki ukł.współrzędnych i leży na paraboli ("przesuwa się") po niej. Warunek Metisa "widzi się" wynika stąd, że pierwsza współrzędna punktu C musi się zawierać między pierwszymi współrzędnymi osi OY i pkt B.
18 lut 13:58