matematykaszkolna.pl
wyznacz kąt ostry α, dla którego spełnione jest równanie: sandra: a) 4−2sinα=3 b) 26sinα=32
8 maj 12:52
ICSP: 2sinα = 1
 1 
sinα =

 2 
 π 
α =

 6 
26sinα = 32
 32 
sinα =

 26 
 3 
sinα =

 2 
 π 
α =

 3 
8 maj 12:56
aaa:
26 kwi 07:49