matematykaszkolna.pl
Oblicz prawdopodobieństwo Natquuu: Z talii 24 kart losujemy dwie. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że wśród wylosowanych kart nie będzie asa, jeśli wiadomo, że jest co najmniej jeden król.
13 kwi 23:37
Natquuu: Odpowiedź to 3543
13 kwi 23:53
P: Prawdopodobieństwo warunkowe
 |A∩B| 
P(A|B)=

 |B| 
A∩B −− nie ma asa( talia bez asów −−20 kart) i wylosujemy 1 króla lub 2 króle z takiej talii
 
nawias
4
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
16
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
4
nawias
nawias
2
nawias
 
|A∩B|=
*
+
= 70
    
B−−− wylosujemy 1 króla z talii 24 kart lub 2 króle
 
nawias
4
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
20
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
4
nawias
nawias
2
nawias
 
|B|=
*
+
= 86
    
 70 35 
P(A|B)=

=

 84 43 
14 kwi 00:44