matematykaszkolna.pl
Wzór na ilosc wierzchołków i krawędzi Anoninm: Proszę podać mi wzór na podstawie którego można wyliczyć ilość krawędzi, wierzchołków w danym graniastosłupie.
9 kwi 12:02
===: 3n
9 kwi 12:03
yht: Dla graniastosłupa n−kątnego, gdzie n≥3: ilość krawędzi = 3n ilość wierzchołków = 2n
9 kwi 12:04
Janek191: n − liczba boków wielokąta − podstawy graniastosłupa w = 2 n k = 3 n
9 kwi 12:05