matematykaszkolna.pl
Student umie odpowiedzieć na 30 spośród 50 pytań zamieszczonych w zestawie egzam Kotecek : Student umie odpowiedzieć na 30 spośród 50 pytań zamieszczonych w zestawie egzaminacyjnym. Losuje kolejno dwa pytania. Jeśli odpowie dobrze na przynajmniej jedno z nich, to zda egzamin. Oblicz prawdopodobieństwo, że student zda egzamin.
18 mar 08:12
Jerzy:
 30*20 + 20*30 + 40*29 
P(A) =

 50*49 
18 mar 08:37