matematykaszkolna.pl
Obliczanie pole trójkąta na podstawie danej długości środkowej V: Środkowa poprowadzona z wierzchołka kąta ostrego równoramiennego trójkąta prostokątnego ma długość 5. Oblicz pole tego trójkąta.
28 gru 21:15
Aza: Pomogę emotka .....rysuję
28 gru 21:38
Aza: rysunek z tw. Pitagorasa: w trójkącie ABD (a2)2+a2 = 25 a24+a2=25 /*4 a2 +4a2 = 100 dokończ......... P= 12a2 =.......
28 gru 21:44
V: dzięki wielkieemotka
28 gru 21:46
Gy:
19 lis 09:26