matematykaszkolna.pl
kalul: czy wynik tego działania bedzie liczba wymiernaemotikonka log427=?
31 paź 16:23
b.: gdyby log4 27 = p/q dla pewnych naturalnych p,q, to mielibyśmy z def. logarytmu 4p/q=27 czyli 4p = 27q prawa strona jest nieparzysta, więc musi być p=0. Ale 40≠27, sprzeczność. Odp. niewymierna
31 paź 16:43