Proszę o pomoc z zadaniem z parametrem Megi: Wyznacz wszystkie wartości parametru k, dla których równanie k2x −1=x(3k−2)−k ma rozwiązanie w zbiorze liczb rzeczywistych.
25 sty 12:30
kochanus_niepospolitus: k2x − x(3k−2) = 1−k x(k2−3k+2) = 1−k to równanie (względem zmiennej 'x') będzie miało rozwiązanie w zbiorze liczb rzeczywistych jeżeli k2−3k+2 ≠ 0 z ewentualnym pominięciem przypadku, gdy wyjdzie 0=0 czyli gdy k=1
25 sty 12:36
Megi: Czyli rozwiązaniem ma być k⊂ R/{1,2} ?
25 sty 12:54
kochanus_niepospolitus: tak ... ewentualnie k=1 także będzie w odpowiedzi, bo dla tego przypadku równanie wynosi 0=0 więc (de facto) 'dla każdego x' jest spełnione (istnieje nieskończenie wiele rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych).
25 sty 12:56
Megi: Dziękuję bardzo za pomoc emotka
25 sty 12:57