matematykaszkolna.pl
Dla jakich wartości parametru liczby m, funkcja liniowa f(x) = (-6m+2)x-m jest Maykello: Dla jakich wartości parametru liczby m, funkcja liniowa f(x) = (−6m+2)x−m jest: a) jest równoległa do prostej g(x) = 3x+2 b) jest prostopadła do prostej g(x) = −4x−2 2. Dla jakich wartości parametru m, funkcja liniowa f(x) = (−6m+2)x−m jest: a) malejąca b)rosnąca c)stała
8 gru 19:45
gagatek: Odpowiedz na pytania : 1) Jaki jest warunek rownoleglosci i prostopadlosci prostych ? 2) Co decyduje o tym, czy f. liniowa rosnie, maleje albo jest stala ?
8 gru 19:47
elo:
23 kwi 12:00