matematykaszkolna.pl
Kąt rozwarcia stożka ma miarę 90'. Tworząca ma długość 10cm. Oblicz pole powierz tomek: Kąt rozwarcia stożka ma miarę 90'. Tworząca ma długość 10cm. Oblicz pole powierzchni stożka.
11 lis 15:33
M:
10 cze 06:00
Li Mo : rysunek l=10
 γ 
γ=90o stąd

=45o
 2 
r2=l
 l 
r=

=52
 2 
Pc=πr(r+l)=52π(52+10)=50π+502π=50π(1+2)
10 cze 07:34