matematykaszkolna.pl
wykaż, że gromw: Wykaż, że 16y2+3x2=17 nie ma rozwiązań dla liczb naturalnych
9 lis 17:58
M:
10 cze 06:03
getin: Ze względu na 16y2≥0 oraz 3x2≥0 dostajemy y≤1 oraz x≤2. Zatem y ∊ {0, 1} oraz x ∊ {0, 1, 2}. Dla y=0 mamy 3x2=17 czyli równanie którego rozwiązaniem nie jest liczba naturalna. Dla y=1 otrzymujemy 16 + 3x2 = 17 czyli równanie którego rozwiązaniem też nie jest liczba naturalna. Zatem równanie nie ma rozwiązań dla liczb naturalnych
10 cze 10:18