matematykaszkolna.pl
Wyciąganie niewiadomej z potęgi Julia: 10=2,72x*2 Jak wyciągnąć to "x" tak by można było obliczyć jego wartość? Proszę o pilną pomoc.
8 lis 16:31
sushi_gg6397228: trzeba zlogarytmować
8 lis 17:22
Mila:
 272 
log10=2xlog

 100 
1=2x*(log(272)−log(100)
 1 
x=

 2*(log(272)−2) 
8 lis 22:07
pakior: rysunekx2 = 5x + 10
26 mar 15:18
Jolanta: x2−5x−10=0. ax2+bx+c=O a=1. b=−5. c=−10 Δ=b2−4ac=25+40=65 Δ=65
 −b−Δ 5−65 
x1=

=

 2a 2 
 −b+Δ 5+65 
x2=

=

 2a 2 
26 mar 18:49