matematykaszkolna.pl
:D Glodny wiedzy: |x2+3x|=|x2+2x+5|+|x−5|
8 lis 16:12
M:
11 cze 06:29
Li Mo : x2+3x=0 x=−3 lub x=0 x∊(−,−3]U[0,) |x2+3x|=x2+3x x∊(−3,0) |x2+3x|=−x2−3x∊ x−5=0 x=5 x∊(−,5) |x−5|=5−x x∊[5,) |x−5|=x−5 |x2+2x+5|=x2+2x+5 dla x∊ℛ 1 przedzial x∊(−,−3] x2+3x=x2+2x+5+5−x 3x+x=10 4x=10 x=2,5 (nie nalezy do zbioru rozwiązan ) 2 przedział x∊(−3,0) −x2−3x=x2+2x+5+5−x −2x2−4x−10=0 Δ<0 (brak rozwiązań w liczbach ℛ) 3 przedział x∊[0,5) x2+3x=x2+2x+5+5−x x=5 (nie należy do zbioru rozwiązan 4 przedział x∊[5,) x2+3x=x2+2x+5+x−5 x2+3x=x2+3x (tożsamośc x∊[5,) ====== powinno byc OK
11 cze 08:38