matematykaszkolna.pl
Prosze o rozwiazanie z wynikeim Qqqqqq:
 1 
sinx+cosx<

Dla x∊<π;2π>
 cosx 
4 lis 18:04
M:
11 cze 06:29
iKe: x≠pi/2+kpi k∊C Rozwiązania mają być w przedziale [π,2π]
 1 
sin(x)+cos(x)−

<0 /*(cos2(x)
 cos(x) 
cos2(x)[sin(x)+cos(x)]−cos(x)<0 cos2(x)*sin(x)+cos3(x)−cos(x)<0 cos(x)[cos(x)*sin(x)+cos2(x)−1]<0 cos(x)[cos(x)*sin(x)−sin2(x)]<0 cos(x){sin(x)[cosx−sin(x)]}<0
 π 
cos(x)*[sin(x)*2sin(

−x)]<0
 4 
Teraz musi być
 π 
(cos(x)<0 i 2sin(x)*sin(

−x)>0) lub (cos(x)>0 i
 4 
 π 
2sin(x)*sin(

−x)<0)
 4 
 3 
cos(x)<0 x∊[π,

π) w przedziale [π,2π]
 2 
 π 
2sin(x)*sin(

−x)>0
 4 
 π 
sin(x)*sin(

−x)>0
 4 
 π 1 π π 
sin(x)*sin(

−x)=

[cos(x−(

−x})−cos(x+

−x)]=
 4 2 4 4 
 1 π π 
 π 2 
cos(

−2x)−

 4 2 
 
=

[cos(

−2x)−cos

=

 2 4 4 2 
 π 2 
cos(

−2x}=

 4 2 
 π π 
cos(

−2x)=cos

 4 4 
 π π 
1)

−2x=

+2kπ i k∊C −2x=0+2kπ x=−kπ
 4 4 
lub
 π π  π 
2)

−2x=−

+2kπ k∊C −2x=−

+2kπ x=

−kπ
 4 4 4 4 
Jak zapisac rozwiązanie tej nierownosci w przedziale [π,2π] ?
14 cze 23:34
iKe:
 
 π 2 
cos(

−2x)−

 4 2 
 
ma byc=

=0
 2 
14 cze 23:42