matematykaszkolna.pl
Narysuj zbiory na płaszczyźnie licencjat: Na płaszczyźnie Oxy narysuj zbiory A,B, A\B jeżeli: A={(x,y) |x|≥|y|}, B={(x,y) x2+y2<2x} W obu przypadkach x i y należą do rzeczywistych.
1 lis 22:46
licencjat: Pomoże ktoś?
2 lis 14:55
Tadeusz: licz (wyznaczaj) zbiory a potem różnicę emotka
2 lis 15:09
misiak: rysunek A: |x|=|y| ⇔ y=x ∨ y=−x suma prostych dzieli płaszczyznę na 4 zbiory....należy wybrać właściwe B: (x−1)2+y2<1 koło bez brzegu
2 lis 15:14
misiak: rysunek A \ B
2 lis 15:18
licencjat: Dzieki
2 lis 15:27