matematykaszkolna.pl
proszę o pomoc nick: wiadomo, że sinx = 4/5 i x∊(π/2, π). Oblicz sin(2x +π/3).
27 paź 18:40
M:
13 cze 06:00