matematykaszkolna.pl
Oblicz granicę ciągu Mythic: gn = n2n + 3n + 4n
25 paź 14:56
M:
13 cze 06:06
otto: Z tw. o trzech ciągach granica g = 4 dla n→
13 cze 20:08