matematykaszkolna.pl
okrag opisany na trojkacie brzoza: Na okręgu o promieniu 4 opisano trójkąt prostokątny o jednej z przyprostokątnych długości 10.Oblicz długości pozostałych boków.
9 gru 20:47
Basia: rysunekx+r=10 x+4=10 x=6 (x+r)2+(y+r)2=(x+y)2 102+(y+4)2=(6+y)2 100 + y2+8y+16=36+2y+y2 6y = −80 y = − 806 niemożliwe; y>0 (dłigość odcinka) zadanie nie ma rozwiązania
10 gru 00:17
Maciek: Jak to nie ma rozwiązania? Długości boków: a = 10 b = 24 c = 26 102+242=262
10 gru 01:35
Basia: a policz promień okręgu wpisanego w ten trójkąt
10 gru 01:39
Basia: sinα=1026 = 513
 a 10 
R =

=

=13
 2sinα 1013 
a w zadaniu jest R=4
10 gru 01:40
Bogdan: rysunek
 1 
r =

(a + b − c)
 2 
 1 
4 =

(10 + b − c) ⇒ 8 = 10 + b − c ⇒ c − b = 2
 2 
Z tw. Pitagorasa: c2 − b2 = 100 ⇒ (c − b)(c + b) = 100 ⇒ 2*(c + b) = 100 c − b = 2 c + b = 50 2c = 52 ⇒ c = 26 i b = 24
10 gru 01:57
Basia: Masz rację Bogdanie. Pomyliłam wzory. Ale proszę znajdź błąd w moim pierwszym rozwiązaniu, bo za diabła go nie widzę.
10 gru 02:03
Basia: No jasne "1" zjadłam, a potem już poszło 102+(y+4)2=(6+y)2 100 + y2+8y+16=36+12y+y2 −4y = −80 y=20 a=10 b=20+4=24 c=6+20=26
10 gru 02:07
Niepewny: Na okręgu o promieniu 4 opisano trójkąt prostokątny o jednej z przyprostokątnych długości 10.Oblicz długości pozostałych boków r=4 a=10 c=a√2 c=20 b=a√3 b=10√3
9 mar 12:17