matematykaszkolna.pl
Rozwiąż nierówność z wartością bezwzględną LIN: (x+2)/(x2−2x+4)>|x−1|/(x+2)
20 paź 18:03
M:
14 cze 06:02
iKe:
x+2 |x−1| 

>

x2−2x+4 x+2 
D=ℛ\{−2}
x+2 |x−1| 


>0
x2−2x+4 x+2 
Mnoże obie strony nierówności przez (x2−2x+4)(x+2)2 x2−2x+4 jest dodatnie (x+2)3−(|x−1|)(x+2)(x2−2x+4)>0 (x+2)3−(|x−1|)(x3+8)>0 dla x∊(−,1) |x−1|=1−x (x+2)3−(1−x)(x3+8)>0 (x+2)3−(x3+8−x4−8x)>0 x3+6x2+12x+8−x3−8+x4+8x>0 x4+6x2+20x>0 x(x3+6x+20)>0 x=0 lub x3+6x+20=0 x=−2 jest jednym z pierwiastków ale wypada z dziedziny (x3+6x+20) : (x+2) = x2+2x+10 x4+6x2+20x=x(x+2)(x2+2x+10)>0 dla x∊(−,−2)U(0,) dla x∊[1,) |x−1|=x−1 (x+2)3−(x−1)(x3+8)>0 (x+2)3−(x4−x3+8x−8)>0 x3+6x2+12x+8−x4+x3−8x+8>0 −x4+2x3+6x2+4x+16>0 x4−2x3−6x2−4x−16<0 Zrobie tak W(x)=x4−2x3−6x2−4x−16 W(1)≠0 w(−1)≠0 W(2)≠0 w(−2)=0 x=−2 jest pierwiastkiem wielomianu ale nie należy do zbioru rozwiązan (x4−2x3−6x2−4x−16) : (x+2)= x3−4x2+2x−8 P(x)= x3−4x2+2x−8 P(1)≠0 P(−1)≠0 P(2)≠0 P(−2)≠0 P(4)=0 (x3−4x2+2x−8)(x−4)=x2+2 x4−2x3−6x2−4x−16=(x+2)(x−4)(x2+2)<0 dla x∊(−2,4) Nierónośc jest spełniona dla x∊(0,4)
14 cze 14:39