matematykaszkolna.pl
Oblicz Miś: Oblicz a, a=[3−(3)\(2)]4
18 paź 22:56
M:
14 cze 06:03
iKe: Zapis ten sugeruje taki odczyt
 3 
a=(3−

)4
 2 
(x−y)4=x4−4x3y+6x2y2−4xy3+y4 ===================================
 3 
x=3 y=

 2 
 3 3 33 9 
a=34−(4*27*

)+(6*9*

)−(4*3*

)+

 2 4 8 16 
 81 93 9 
=81−543+


+

=
 2 2 16 
 1296−8643+648−723+9 1953−9363 
=

=

=
 16 16 
1953 1173 


16 2 
14 cze 10:07
miś coala: (x−y)4= [(x−y)2]2
 3 [(6−3)2]2 [39−123]2 1521−39*243+144*3 
a=[(3−

)2]2=

=

=

 2 16 16 16 
 1953 1173 
a=


 16 2 
14 cze 20:27