matematykaszkolna.pl
potęgi Szymon: 2(x+1) − 3(x) < 2(x−1)
10 paź 17:07
M:
15 cze 06:04
: 2x+1 −3x < 2x−1
 2x 
2x 2 −

< 3x
 2 
 3 
2x

< 3x
 2 
 2 2 
(

)x <

 3 3 
x > 1
15 cze 12:13