matematykaszkolna.pl
Oblicz ann2: 2(2−22)2 + 2(2+22)2 =
10 paź 10:50
M:
15 cze 06:05
iKe: 2*(2−22)2+2*(2+22)2= =2(|2−22|+|2+22|)= 2[22−2+2+22]=4−22+22+4=8
15 cze 11:45