matematykaszkolna.pl
Zad. Z treścią Mati: Amoniak jest związkiem składającym się z mieszaniny atomów azotu i wodoru w sto sunku 1:3. A) Jeżli próbka amoniaku zawiera 1563 atomów azotu, ile jest w niej atomów wodoru?
7 paź 23:33
daras: no ile
7 paź 23:35
daras: amoniak NH3 to nie jest mieszanina gazów tylko jedna cząsteczka amoniaku składa się z 1 atomu azotu i 3 atomów wodoru
7 paź 23:46
L: 4689
13 paź 12:05